Sağlık Amalı Dernek ve Vakıflar

 • Acil Tıp Uzmanları Derneği
 • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
 • Altı Nokta Körler Vakfı
 • ARUD Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği
 • Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı
 • (ANKEM) Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği
 • Türk Algoloji (Ağrı) Derneği
 • Türkiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği
 • Türk Böbrek Vakfı
 • Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı
 • Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
 • Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
 • Cocuk Sagligi Dernegi - Kadin ve Cocuk
 • Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Dişsiad Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği
 • Türk Dişhekimleri Birliği
 • Diyaliz Sorumlu  Hekimleri ve    Sorumlu Uzmanları Derneği
 • Diyaliz Hekimleri Derneği
 • Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı
 • Türk Eczacıları Birliği
 • Ebeler Derneği
 • Türk Endodonti Derneği
 • Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği
 • Farmakoloji Derneği
 • Gastroenteroloji Derneği
 • Turk Geriatri Vakfi
 • Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
 • Hekimler Birliği Vakfı
 • Türk Hemşireler Derneği
 • Hemoglobin Derneği
 • Hemofili Derneği
 • Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Kalp Vakfı
 • Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
 • Kardiyoloji Derneği
 • Kıbrıs Türk Tabibler Birliği
 • Türkiye Kızılay Derneği
 • Klinik Biyokimya Derneği
 • Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
 • LOSEV - Losemili Cocuklar Vakfı
 • Nefroloji Derneği
 • Nöroloji Derneği
 • Nöropsikiyatri Derneği
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği
 • Türk Obezite Araştırma Derneği
 • Türk Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • ODTÜ Cankurtarma ve İlkyardım Topluluğu
 • Türk Onkoloji Vakfı
 • Oral Cerrahi Derneğ
 • Türk Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği
 • Omurilik Felçlileri Derneği
 • Osseointegrasyon Akademisi Derneği
 • Türkiye Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği (ODER)
 • Özel Diyaliz Merkezleri Derneği
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 • Türk Perinatoloji Derneği
 • Türk Orodonti Derneği
 • Türk Pedodonti Derneği
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği
 • Türk Restoratif Dişhekimliği Derneği
 • Türkiye Sağlık İdarecileri Derneği
 • Türkiye Sağlık Memurları Derneği
 • Türk Sağlık Vakfı
 • Türkiye Sakatlar Derneği
 • Sigarayla Savaşanlar Vakfı
 • Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Türkiye Tıp Bilişimi Derneği
 • Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi
 • Türk Toraks Derneği
 • Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türkiye Diyabet Vakfı
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
 • Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuklar (ZİBEÇ)


 • Kaynak....
  1. http://www.saglikadresleri.com/sa%C4%9Fl%C4%B1k_vak%C4%B1flar%C4%B1
  2. http://www.de-kont.com/vergi_dosyalar/vergi017.
  3. hthttp://www.sumengen.org/World/T_c3_bcrk_c3_a7e/Sa_c4_9fl_c4_b1k/Dernekler/
  4. http://www.saglik-info.com/index.php?t=4&p=466&l=460