Eğitimde Verimlilik


Konular .............. :

  • Eğitimde Verimlilik Kuramı Üzerine (Pdf.)
  • Eğitim ve Verimlilik (Pdf.)
  • Eğitimde Verimlilik Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme (Pdf.)
  • Eğitimde Verimlilik Üzerine Bir Bakış (Pdf.)
  • İlk ve Orta Öğretimde Verimlilik Kültürü (Pdf.)
  • İlköğretim, Kalite ve Verimlilik (Pdf.)
  • Toplam Kalite Yönetimi Işığında Okullarda Verimlilik Kültürünün Oluşturulması (Pdf.)
  • Zihinsel Verimlilik


  •