Dünya İcatlar ve Keşifler Kronolojisi

MİLATTAN ÖNCE
- - Ateş: Hepimizin büyük büyük dedesi olan "homo sapiens", belki 80.000 yıl önce, ateş yakmayı bulur. Ya iki ağaç parçasını sürterek ya da çakmaktaşlarını birbirine vurarak yapar bunu.
40.000 - - Suda yüzen kütük
- - Dallardan yapılmış kulübe
- - Sıcak çorba- -
- - Takılar: Kemikten ve çakıltaşından yapılmıştır.
30.000 - - Resim: Mağaraların iç duvarlarında bulunan resimlerin renkleri, topraktan ve başka doğal boyalardan elde edilmektedir. Belki yazının kaynağını da burada görmek gerekir. Konuşma diline gelince, başlangıç dönemi bilinmiyor.
25.000 - - Özel Aletler: Taş balta, kemik bıçak, kemikten ya da balık kılçığından yapılmış dikiş iğnesi.
10.000 - - Köpek: Zekası, koku alma yetisi, belleği, aynı zamanda arkadaşa olan gereksinimiyle köpek, on bin yıldır avda olduğu kadar kulübede de insanın sadık dostudur.
7.500 - - Köpek: Zekası, koku alma yetisi, belleği, aynı zamanda arkadaşa olan gereksinimiyle köpek, on bin yıldır avda olduğu kadar kulübede de insanın sadık dostudur.
5.000 - - Domuz ve koyun yetiştirme, ardından öküzün evcilleştirilmesi. Bin yıl sonra horoz ve tavukların evcilleştirilmesi.
- - Dokuma: Önce, Mısır'da yün dokunur, iki bin yıl sonra ketenin, ardından Hindistan'dan gelen pamuğun dokunmasına geçilir.
- - Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.
4.500 - - Yağ kandili: Yağ kandili icat edilir.
4.241 - - Mısır ilk hassas takvim yapıldı.
4.000 - - Çömlekçilik: Çin'de ve Akdeniz kıyılarında ortaya çıkmıştır.
3.200 - - Tekerleğin ilk kez Mezopotamya'da ve orta Avrupa'da kullanıldığı varsayılır.
- - Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır.
3.000 - - Tekerlek: KAlde'de (Bugünkü Irak) İbrahim Peygamber'in doğduğu Ur şehrinde ortaya çıkmıştır. Bütün zamanların en önde gelen buluşudur.
- - Zamanın bölünmesi: Sümerler (Asya halkı), gündüz ve geceyi, toplamı yirmi dört saat olan on iki döneme bölerler.
- - Mum:  Mumlar icat edilir.
- - Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu.
- - Babil'de ilk ilk toplama makinesi kullanıldı.
2.500 - - Takvim: 365 günlük olup, Mısırlı rahiplerce hazırlanmıştır.
- - Firkete Cam: Mısır'da bulunmuştur.
- - Saban: Genel olarak Akdeniz kıyılarında kullanılır. Çin'de ve İran'da ortaya çıkışı iki bin yıl daha eskiye dayanır.
- - Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.
- - Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.
- - Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.
2.000 - - Ticaret gemisi: Dört köşeli yelkeni olup, ağaçtan yapılmadır. Dümen yerini tutan bir küreği vardır.Bu gemilerle Fenikeliler (bugünkü Lübnanlılar) açık denizde günlerce yolculuk yapmaktan çekinmemişlerdir.
1.500 - - Kedi: Büyük bir sevgi ve saygı görüp mumyalaştırıldığı Mısır'da evcilleştirilmiştir.
1.300 Suriye Ugarit'de ilk alfabe kullanılmıştır.
1.050 - - Alfabe: Fenikeliler bulmuş, Yunalılar tarafından yeniden gözden geçirilmiştir. Adını Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan Alfa ve Beta'dan alır.
800 - - Testere, mala, rende, çekül.
776 - - Olimpiyat Oyunları: Olympos'ta Zeus'a adanan bu oyunlar beş gün sürer. 394- 1896 yılları arasında dört yılda bir olurdu. Kadın ya da erkek bütün Yunanlılar eskiden beri spor oyunlarına tutkunluk derecesinde düşkündüler.
700 - - Para: Lidya'da (bugün Türkiye'nin bir parçası), Kral Gyges tarafından bulunmuştur.
600 - - Elektrik: Çok sayıda teoremin yaratıcısı olan Thales, oğuşturulmuş amberin küçük parçacıkları çektiğini gözlemler: O halde burada, amberin Yunan dilindeki karşılığı olan eletron adını verdiği bir akışkanın varlığı söz konusudur.
540 - - Miletli (Batı Anadolu'da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi.
500 - - Kiremitler, çuha giysiler, kaldırım taşı döşenmiş yollar, yağ kandili, Roma evlerinde gündelik kullanıma girer.
- - Sirk, Romalılar, halk oyunlarını, özellikle de gladyatörlerin yırtıcı hayvanlarla ya da kendi aralarında dövüşürken ortaya koydukları oyunları çok severlerdi.
450 - - Herodotot dünya haritası çizdi.
400 - - Atom: Yunanlı filozof Demokritos, bütün canlı varlıklarla onların çevresinde yer alan nesnelerin atom denilen aynı taneciklerden oluştuğunu düşünür.
300 - - Güneş saati, su saati: Bir konuşmacının yaptığı konuşmanın uzunluğunu belirlemek, süreyi ölçmek amacıyla Yunanlılar tarafından bulunmuştur.
- - Eyer: Ata binmek için.
- - Roma Arabası: Dört atın koşulu olduğu bir arabadır.
287 Kaldıraç ve vida kullanarak pek çok değerli mekanik aygıt icat eden Arkhimedes doğdu.
280 İskenderiye feneri: Beyaz mermerden yapılmış ve odun ateşiyle ışıklandırılmış olup, dünyanın yedi harikasından biridir.
280 - - Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.
250 - - Güneş ışığı yansıtıcısı: Arkhimedes burgusu, Arkhimedes bulmuştur.
150 - - Emmebasma tulumba: Ktesibios icat etmiştir.
120 - - Fıçı bira ve uzun pantolonlar Roma dönemindeki Galya'da.
10 - - Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı.

MİLATTAN SONRA
800 - - Aeolipil: İlk buharlı, tepkili makinedir. Heron bulmuştur.
- - Satranç: Hindistan'da ortaya çıkmıştır.

- - Marsilya sabunu, köylü dolabı, reçeller, Avrupa'da ortaya çıktı.
368 - - Hastane: Hıristiyanların buluşu olup, idaresinde keşişler yer almıştır. Yoksulları iyileştirmenin yanı sıra cüzzamlıları soyutlamaya da yönelik olan bir yerdir.
- - Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.
500 - - Üçgen biçiminde yelken.
- - Okul: Charlemagne'ın bulmuştur.
- - Hamut: At arabası.
- - Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.
- - Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.
806 - - İlk kağıt para ise M.S. 806 yılında yine Çin’de ortaya çıkmıştır.
900 - - Nal ve üzengi: İlki at, diğeri binici içindir.
- - Ocak: Bugünkü şömineler.

- - Yel değirmenleri ve su değirmenleri: İran ve Çin'de kullanılmaya başlanmıştır.

- - Mum: İçyağından yapılmıştır.
999 - - Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi.
1000 - - Türk gök bilimci BİRUNİ 13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı.
1010 - - Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı.
1020 - - Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı.
1045 - - Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti.
1100 - - Mum: İçyağından yapılmıştır.
1100 - - Müzik notaları: Latince yazılmış bir ilahinin sözlerine göre, Benedikten Tarikatı keşişi Guido d'Arezzo tarafından bulunmuş bir sistemdir.
1190 - - Pusula: Avrupa'ya gelir, ancak Çinliler daha önceleri kullanmışlardır.
- - Kaz tüyü: Yazmak için kullanılmıştır.
1240 - - Arap rakamları: Romen rakamlarının yerini almıştır.
1250 - - Banyo: küvet bulunana kadar çamaşır leğeninde yapıldı.
- - Kıç bodoslama dümeni: Gemilerde kullanılmaya başlanmıştır.
- - Kum Saati
1280 - - İtalyan ARMATİ gözlüğü ict etti (kontak lens üzerindeki ilk çalışmalar ise Leanardo da Vinci tarafından yapılmıştır).
1300 - - Çatal: Önce bunu yeni bir silah sanan İngiltere Kralı I. Edward'a sunulmuştur. Ama herkesin kullanması için aradan 250 yılın geçmesi gerekir.
1316 - - Gözlük, daha doğrusu, çok iyi göremeyen yaşlı insanlar için yakını gösteren mercek. Miyopların gözlük takabilmek için 1450 yılını beklemeleri gerekecektir.
1320 - - Oyun Kağıtları: Çin'de ortaya çıkmıştır.
1346 - - Top: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.
1450 - - Matbaa:Johannes Gutenberg tarafından matbaa bulundu.Çinlilerin onu 800 yılına doğru bulmuş oldukları söylenir.
- - Ayna: Sırla kaplı olup, camdan yapılmıştır.
- - Saltanat Arabası: Deriden yapılma, makaslarla yaylanma sistemi sağlanmış bir arabadır.
- - Posta: Fransa'da XI. Louis tarafından kurulmuştur.- -
1453 - - Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı.
1488 - - Ümit Burnu'nu Portekizli Kaşif Bartolomeu Dias keşfetti ve buraya Fırtınalar Burnu adını verdi.
1492 - - - - Kristof Kolomb, bilinmeyen topraklara ulaşır. Bahamalar, çok geçmeden Antiller gibi. Onbeş yıl sonra, keşfin onurunu yanlışlıkla Amerigo Vespucci'ye yüklenen bir coğrafyacı, yeni dünyaya onun ismini verecektir. (Amerika)
1492 - - Kakao: Kristof Kolomb'un ananas, tütün, Hint tavuğu ve horozu, başka bie deyişle erkek ve dişi hindiyle birlikte Amerikayı aynı zamanda keşfettiği üründür
1507 - - İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlar.
1521 - - Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı.
1528 - - Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı.
1534 - - Patates: Peru'dan getirilmiştir. Parmentier'in onu Parislilere yedirebilmesi için 1788 yılını beklemesi gerekecektir.
1540 - - Alman Valerius Cordus Eteri buldu.
1543 - - Dünya yuvarlaktır: Güneşin çevresinde döner. Bunu keşfeden Kopernik'tir. O günlerde çoğu kişi buna inanmamıştır.
- - Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.
1554 - - İşaretler: Geometri ile ilgili.
- - Anatomi: Michel Servet akciğer dolaşımı üzerinde incelemeler yapar. William Harvey 1628'de kan dolaşımını bulacaktır.
1569 - - Flaman haritacı Mercator, yeni bir harita yapma yöntemi geliştirdi.
1570 - - Diş fırçası: İspanya Büyükelçisi tarafından Fransa'da saraya sunulmuştur.
1585 - - Takiyüddin, teleskobu buldu.
1592 - - İtalyan GALİLEO 30 kez büyüten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu).
- - Termometre: Eski Yunan'dan beri bilinen bir ilkeyi Galileo geliştirir.
- - Vida: Burgulu bir çivi. Ancak girdiği delikten nasıl çıkacağı henüz bilinmez. Tornavida yüz yıl sonra ortaya çıkacaktır.
1600 - - Ulusal marş: İsviçreliler bulmuştur.
1607 - - Müzik yazısı: Monteverdi, beş çizgili portre üzerine Orfeo'yu (ilk opera) yazar.
1610 - - İtalyan bilim insanı Galileo Galilei, kendi yaptığı teleskopla Jüpiter’in dört uydusunu (Io, Europa, Ganymede ve Callisto) keşfetti.
1612 - - Galileo Galilei, Neptün'ü keşfeden ilk astronom oldu fakat yanlışlıkla onu bir yıldız olarak tanımladı.
1614 - - İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti.
1616 - - Kilise’nin  baskısı nedeniyle Galileo  Galilei Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğü savından
vazgeçmek zorunda kaldı.
1618 - - Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti.
1622 - - Blaise Pascal, babasının vergi hesaplarında kullanması için bir toplama makinesi icat etti.
1625 - - Halk arabası: Camlı kapıları olan, herkesin binebildiği bir arabadır.
- - Şemsiye: İngilizler bulmuştur.
- - Sofra bıçağı
1630 - - Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu.
1642 - - Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti.
- - Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelanda'yı keşfetti.
1643 - - İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu.
1650 - - Alman Otto von Guericke ilk vakum prompasını buldu.
1653 - - Mektup kutusu: Paris'te ortaya çıkmıştır.
1656 - - Christian Huygens, Galileo’nun fikirlerine dayanan hassas bir sarkaçlı saat tasarladı.
1665 - - Robert Hooke’un Küçük ǒizimler adlı kitabındaki çizimler, yeni mikroskopların gücünü gösteriyordu.
1666 - - Pariste Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu.
- - Bilardo: XIV. Louis tarafından ortaya çıkarılmıştır.
1668 - - Isaac Newton ilk aynalı teleskopu yaptı.
1672 - - Alman Otto von Guericke Sürtünme yoluyla elektrik yaratan ilk generatörü (statik -durağan- elektrik makinası) yaptı
1680 - - Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı.
1681 - - Düdüklü tencere: Denis Papin bulmuştur. Sert etleri pişirme özelliğine sahiptir.
1682 - - Edmond Halley, daha sonra kendi adıyla anılacak bir kuyrukluyıldızın yörüngesini çizip betimledi.
1684 - - Kahvehane: Paris'te Sicilyalı François Procope tarafından açılmıştır.
1687 - - İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
1690 - - Edmund Halley, dalış makinelerine hava pompalayacak bir yöntem geliştirdi.
1698 - - İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makineyi yaptı.
1704 - - İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı.
1711 - - Diyapazon: Haendel'in orkestrasında trompetçi olan John Shore tarafından bulunmuştur. Bu alet, müzisyenlere "la" sesini verir.
- - İlk piyano 1711 yılında İtalya'nın Floransa şehrinde, Bartolomeo Cristofori tarafından keşfedildi.
1726 - - Ansiklopedi: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.
1733 - - İngiliz bir dokumacı tarafından icat edilen “uçan mekik” adındaki alet bir kişinin bir günde üretebileceği kumaş miktarını ikiye katladı.
1742 - - İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi.
1752 -- Benjamin Franklin, yıldırımın elektrikten kaynaklandığını gösterdi, paratoneri buldu.
-- Aynı zamanda odun sobasını da icat etmiştir.
1755 - - Kuzine: Beauvais'de, Boudin tarafından üretilmiştir.
1763 - - Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icat etti.
1764 - - Jenny: Pamuk eğirme makinesidir.
1765 - - Lokanta: Paris'te Mösyö Boulanger tarafından ortaya çıkarılmıştır.
1769 - - Ağır yük arabası: Cugnot icat etmiştir. Buharla çalışır. Önden çekişli ilk otomobildir.
1771 - - Richard Arkwright’ın suyla çalışan çıkrığı eskiye göre çok daha sağlam pamuk ipliği üretiyordu.
1772 - - Görünmez mürekkep: Süt ve limon suyuyla yapılmış olup, İngilizler tarafından bulunmuştur.
1777 - - İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı.
1778 - - Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı.
1779 - - Madeni köprü: İngiliz Abraham Darby'nin, Severn Nehri üzerine kurduğu, dökme demirden yapılma bir köprüdür.
1780 - - Yağ lambası: Aimé Argand, merkezi hava akımı ile ayarlanabilir yağ lambasını icat eder.
1783 - - Fransız Montgolfier kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar
- - Marquis de Jouffroy d'Abbans ilk buharlı gemiyi yüzdürdü.

- - Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar.

- - Fransız Louis LENORAD ilk paraşütü tasarladı.
1788 - - The Times : Londra'da yayın hayatına başlar ve her gün çıkar.
1789 - - Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı.
1790 - - Takma diş: İlk takma diş, suaygırı dişinden yapılmıştır.  
- - İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.
- - İilk patenti alan kişi olarak kayıtlarda Thomas Saint görünüyor. 1830 yılında Fransa'da yaşayan Barthelemy Thimmonier ticari başarıyı yakalayan ilk dikiş makinasının patentini aldı.
1792 - - Merkezi ısıtma: Londra'daki İngiltere Bankası'nda kullanılmıştır. Paris'te ilk ısıtılan bina, 1833'de enstitü binasıdır.
- - Sigara: İspanya'da elde sarılmıştır. Sanayi halini alıp üretilmesi, 1853'de Küba'da gerçekleşir.
- - Gaz lambası: William Murdoch, gaz aydınlatmasıyla deney yapmaya başlar, ve muhtemelen bu yılda ilk gaz ışığını üretti.
1795 - - Metrik Sistem: Büyük Britanya, İrlanda, Kanada ve A.B.D. dışında kalan bütün ülkelerde benimsenir.
- - Kurşun Kalem: 1795 yıllarında,Fransız Nicholas Jasques Conte ve Avusturyalı Josef Hardmuth birbirlerinden habersiz olarak yaptı.
1796 - - Edvard JENNER çiçek aşısını buldu.
1797 - - 27 yaşındaki Andre-Jacques Garnerin, Paris'teki Monceau Parkı'nın üzerine, uçan balondan atlamıştır.
1799 - - İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı.
1800 - - Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
- - İngiliz William Nicholson Elektrik akımı kullanarak suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırdı.
1801 - - İlk denizaltılardan olan Nautilus ilk yolculuğunu tamamladı.
1803 - - Charles Dallery (1754-1845) adlı bir Fransız tarafından icat edilmiştir.
1804 - - İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icat etti.
1805 - - Stetoskop: Doktor Laennec'in buluşudur.
1807 - - İngiliz Humphry Davy Potasyum ve sodyumu bileşiklerinden ayırmayı başardı. Yeni metaller keşfetti.
1809 - - Kibrit: 1809 yılında İngiliz bilimadamları tarafından icat edilmiştir.
1810 - - İngiltere'de Peter Durand adında bir tenekeci gıdaların muhafazasında teneke kutuları kullanmış ve Kral III. George'dan patent almıştır.
1814 - - Friedrich König elle çalışan matbaadan çok daha hızlı olan buharlı matbaayı geliştirdi.
1815 - - Humphry Davy, madenlerde çalışmayı çok daha güvenli hale getiren bir madenci lambası icat etti.
1816 - - İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı.
- - Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskobu ict etti.
1818 - - Kan verme: Doktor James Blundel, Londra'daki Guy's Hospital'da gerçekleşir.
1819 - - Augustus Siebe basınçlı bir dalgıç elbisesi tasarlayarak insanların daha derinlere dalabilmesini sağladı.
- - Fransız André Marie Ampére Magnetik alan ile bu alanı doğuran elektrik akımı arasındaki bağıntıyı formüle etti,elektrik akımını ölçen bir aygıt yaptı
1820 - - Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti.
- - Paslanmaz çelik üretildi.
1821 - - Charles Babbage, karmaşık matematiksel tabloları otomatik olarak hesaplamak için tasarladığı “fark makinesi”nin üzerinde çalışmaya başladı.
1824 - - Hayvanları koruma derneği: Londra'da kurulur.
1826 - - Fransız Joseph NIEPCE ilk fotoğraf çekimini başardı.
1829 - - George Stephenson, en iyi buharlı lokomotif tasarlama ve yapma yarışmasını kazandı. Rocket adlı bir lokomotif üretti.
- - İlk yolcu taşıyan demiryolu hattı olan Baltimore-Ohio Demiryolu açıldı.
- - İskoç asıllı ABD'li Joseph Henry Demir çekirdek etrafında tel sarımı suretiyle yaptığı bobin ile güçlü manyetik alan yaratarak bir tondan fazla metali kaldırdı.
1830 - - Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinesini yaptı (bu tip makineleri üretip satan ilk kişi Isac SINGER dir).
1831 - -  İngiliz Michael FARADAY Elektromanyetik kuramları keşfetti, bir buhar makinesi ile bakır bir plakayı bir mıknatısın yarattığı manyetik alan içinde döndürerek elektrik üretti.
- - ABD'li Joseph Henry Makinelere güç vererek iş yapılmasını sağlayan elektrik motorunu buldu.
1834 - - Biçerdöver: Altın bulmak için akın eden madencileri beslemek amacıyla Cyrus McCormick'in Amerika'da yaptığı bir makinedir.
- - Poker: Jonathan H. Green'di. 1834 yılında, Missisipi nehir teknelerinde oynanan "Aldatmaca oyunu"adını verdiği bir oyun hakkındaki kurallardan bahseder. Bu oyunu tanımlayan ilk kişi olduğunu farkedince, bunu Poker olarak adlandırır.

1836 - - ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı.
1837 - - İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat ettiler.
1838 - - Samuel Morse telgrafın tanıtımını yaptı.
- - Pervane: Sir Fracis Pettit Smith'in ortaya çıkardığı bir alet olup, Archimedes gemisinde kullanılmıştır.
- - Çim biçme makinesi: İngilizler bulmuştur.
1839 - - Louis Daguerre vesikalık fotoğraflarda çok tutulan daguerrotype fotoğraf tekniğini icat etti.
1840 - - Posta Pulu: James Chalmers adlı bir İskoç bulmuştur.
1841 - - Michael Faraday, hareketli bir mıknatıstan elektrik akımı elde etti.
- - İngiliz James Prescott Joule Isının mekanik iş ile olan ilişkisini keşfetti. Bu keşif, enerjinin korunumu teorisine ve oradan da termodinamiğin birinci kanunu'nun eldesini sağladı
1843 - - ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı.
1845 - - Alman Gustav Robert Kirchhoff Devre analizi olan ." Kirchhoff I”," Kirchhoff II” yasalarını yayınladı.
1846 - - Anestezi:ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı.
1847 - - Transistör Bell Laboratuarlarında dünyaya ilk kez tanıtıldı.
1848 - - İlk yürüyen merdiven, New York’ta turist çekmek için kuruldu.
1849 - - ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı.
1851 - - Çamaşır Makinesi: Amerikalı James King tarafından icat edilmiştir.
- - Alman Heinrich Ruhmkorff Çift kat sarımlı indüksiyon bobinini buldu. Bu buluş A C transformatörün gelişimine önderlik etmiştir.
1852 - - ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icat etti.
1853 - - Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı.
- - İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icat etti.
1855 - - İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı.
1857 - - New York’ta bir dükkan, asansörü olan ilk bina oldu.
1958 - - Karakutu David Warren trafından 1950'lerde düşünülmüş, 1958'de prototipi tamamlanmış, 1960'ta kullanılması tavsiye edilmiştir.
1859 - - İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı.
- - Petrol kuyusu: İlk petrol kuyusu Pensilvanya'nın Titusville yöresinde kurulur. Albay Drake yirmi bir metre derinlikte petrol bulur.
- - Fransız Gaston Planté Kurşunlu akümülatörü buldu
1860 - - Belçika Müh Etienne Lenoir ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı.
- - Emniyet Kilidi: Yale tarafından icat edilmiştir.
- - Pastörize etme: İlk önce sütü, ardından diğer gıdaları uzun süre saklamak amacıyla Louis Pasteur tarafından bulunmuştur.

1863 - - İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı. Dünyanın ilk petrol boru hattı Kuzey
- - Amerika’daki bir petrol sahasında inşa edildi.
- - İngiltere Futbol Federasyonu'nun ve böylece modern futbolun doğuşu.
1865 - - İsveç Alfred NOBEL dinamiti ict etti.
- - Amerikalı James H. Nason süzme kahve makinasının patentini aldı.
1867 - - ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti.
1869 - - Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı.
1870 - - Dinamo: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.
1872 - - Fotoğrafçı Eadweard Muybridge ilk ardışık fotoğraflar dizisini çekti.
1876 - - ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. (Edison bu laboratuarda 1093 adet patentli icatta bulunmuştur.)
- - Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı.
- - ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmıştır).
- - ABD'li Charles Francis Brush elektrik çalışma akımı üretebilen açık bobin dinamoyu buldu.
1877 - - ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti.
- - Gramafon: Thomas Edison tarafından icat edilmiştir.
1878 - - İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etti.
- - Su ısıtıcısı: Güneşle çalışan bu cihazı Augustin Mouchot bulmuştur.
1879 - - Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icat etti.
- - Yazar kasa: Amerikalı William Burroughs tarafından bulunmuştur.
- - ABD’li  kimyacılar Ira Remsen ve  Constantine Fahlberg sakarin  maddesini keşfettiğini bilim
dünyasına duyurdu.
1880 - - ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu.
1881 - - Emile Berliner, yassı plaklar kullanan ilk gramofonu yaptı.
- - Elektrikli tramvay: Alman Werner von Siemens tarafından bulunmuştur.
1882 - - Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı.
- - Alman Robert Koch tüberküloz basilini bularak bu hastalıkta yeni bir çığır açmıştır.
1883 - - Louis Waterman yeni buluşu dolmakalemi halka tanıttı.
- - Sırp asıllı ABD Nikola Tesla elektriğin gerilimini dönüştürebilecek ve uzak mesafelere iletmeyi kolaylaştıracak bir transformatör olan Tesla bobinini buldu ki, alternatif akım projesinin önemli bir ayağıdır
1884 - - Hiram Stevens MAXIM tam otomatik makineli tüfeği yaptı.
- - Çöp kutusu: Amerikalı vali Eugene Poubelle, ev atıklarının toplanmasında kap kullanılmasını zorunlu hale getirir.
- - İngiliz Charles Algernon Parsons Buhar türbinini yaparak elektrik Jeneratör (generatör) lerini döndürmede kullanılmıştır
1885 - - Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti.
- - Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti.
- - Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu.

- - Avusturyalı kimyacı Carl Auer, muma göre daha kullanışlı ve güvenli olan bir havagazı lambası icat etti.
1886 - - Linotip adlı makine, gazetelerin ve kitapların daha hızlı hazırlanmasını sağladı.
1887 - - ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icat etti ve patentini aldı.
- - Sırp asıllı ABD Nikola Tesla Alternatif akım jeneratörü buldu. Böylece elektrik enerjisi uzun mesafelere kolaylıkla iletilebilecekti
1888 - - ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı.
- - George Eastman, Kodak no.l adlı fotoğraf makinesini üretti ve müşterilerinin filmlerini banyo etti.

- - Kâğıt sigara kutusu üreticisi Marvin C. Stone, ilk kâğıt pipetin patentini aldı.
1889 - - Edison’un yardımcısı Charles Batchelor sinema filmlerinin seslendirilmesi üzerine deneyler yaptı.
- - Alman fi zikçi Martin Brendel ilk kez auroraları fotoğrafl adı.
1890 - - Daimler motor şirketi, dört tekerlekli ve akaryakıtla çalışan otomobil üretimine başladı.
- - Herman Hollerith’in icat ettiği elektrikli sayma makinesi sayesinde Amerika’da nüfus sayımı işlemi çok hızlı bir şekilde sonuçlandırıldı.
- - Çöp kutusu: Amerikalı vali Eugene Poubelle, ev atıklarının toplanmasında kap kullanılmasını zorunlu hale getirir.
1891 - - Elektrikli ütü.
- - Vantilatör: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.
- - Periskop: Jean Rey ve Jules Carpentier tarafından bulundu. Bu denizaltı yapımının başlangıcı sayılır.
1892 - - ABD’de teneke gazoz kapağının patenti alındı.
- - Coca-Cola: Atlanta'da eczacılık yapan doktor Pemberton'un, içinde gizemini hala koruyan 7 X maddesi ile birlikte on beş maddenin bileşiminden oluşturduğu bir içecektir.
- - 1892'de Alman Mühendis Rudolf Diesel tarafından bulunmuş ve daha sonra 23 Şubat 1893'te patenti alınmış bu süreç dizel çevrimi olarak bilinir.
1893 - - Fermuar: Amerikalı W. L. Judson icat etmiştir.
- - Aspirin: Kimyager Adolf von Bayer bulmuştur.
1894 - - ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı.
- - Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler.

- - İlk yaylı Fare Kapanı icat eden William Hooker patenti 1894'te aldı.
- - Parmak İzi: İlk olarak emniyet müdürü Alphonse Bertillon bu sayede suçluları belirlemiştir.
1895 - - Paris’te Lumiere Kardeşler 10 hareketli filmden oluşan bir gösteri yaptı.
- - Tıraş bıçağı: Değiştirilebilir bıçağıyla King Camp Gillette'in tasarımıdır.
- - Tekerlek: Otomobiller için olup, sökülük takılabilir niteliktedir. Clermont- Ferrandlı Michelin kardeşlerin buluşudur.
1896 - - Alman bilim insanı Wilhelm Röntgen, kendi buluşu olan X-ışınlarını dünyaya duyurdu.
- - Radyo: Rus Aleksandr Popov, 250 metrelik uzaktan ilk telsiz telgraf mesajını iletir. Marconi, üç yıl sonra Manş'ın ötesine yayın yapmayı başarır.
- - İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı.
- - Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti.
1898 - - Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icat etti.
- - Pierre Curie ve Marie Curie radyoaktif radyum elementini keşfettiler.
1900 - - Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi.
- - Bilim adamı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliği'nde sundu.
1901 - - İlk Nobel ödülleri verildi.
- - ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan tıraş bıçağının patentini aldı.
- - İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icat etti.
- - İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı.
- - İlk radyo transistörünü Marconi geliştirdi.
- - Japon kimyager Takamike ve Amerikalı fizikçi Abel adrenalin hormonunu buldu.
1902 - - Polonya Marie CURİE ve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfettiler.
- - İtalyan Guglielmo Marconi, Manş Denizi üzerinden radyo dalgalarıyla mesaj iletmeyi başardı.
1903 - - ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar.
- - Wright Kardeşler benzin motorlu uçakları ile Kitty Hawk'ta (Kuzey Karolina) ilk uçuşu geçekleştirdi: uçuş mesafesi 37 m, uçuş süresi 12 saniye.
- - Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı.
- - Henry Ford, yeni araba fabrikasıyla seri üretim tekniğini getirdi.

- - Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti.

- - İtalyan asıllı ABD’li dondurma satıcısı Italo Marcioni, ilk dondurma külahının patentini aldı.
1904 - - İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icat etti.
1905 - - ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı.
- - Disk freni: Otomobil yapımcısı Alexandre Darracq'ın buluşudur.
-- Çizgi film: İlk olarak Amerikalı Winsor McCay tarafından yapılmıştır.
- -Dünyanın en büyük elması, o tarihlerde İngiliz sömürgesi olan Güney Afrika’nın en büyük madenlerden Transvaal’da gün ışığına çıkarıldı.
1906 - - ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinesını ict etti
1907 - - Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti.
- - Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu
1908 - - Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi.
- - ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde   1000 araba üretebiliyordu
1909 - - General Electric şirketi elektrikli ekmek kızartma makinesini yaptı.
- - Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye tepesinden Bulgar Hastanesi'ne indi.

- - Leo Baekland ilk yapay plastik ''Bakalit''in patentini aldı.
1910 - - Fransız Henri Fabre, tekerlekleri olmayan ve su üzerinde seyredebilen bir uçak geliştirerek ilk deniz uçağını icat etti.
1911 - - Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti.
- - Marie Curie, radyoaktiflik konusunda kendi başına yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Ödülü aldı; böylece de bu ödülü iki kez alan ilk kişi oldu.
- - Ernest Rutherford, atomun merkezinde bir çekirdek olduğunu gösterdi.
1913 - - ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde "zorunlu emek" anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır).
- - İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu.
İngiliz kimyacı Frederick Soddy “izotop” terimini bilim dünyasına duyurdu.
- - Ford Motor Company, ilk hareketli montaj hattını başlattı.
- -
Çapraz bulmaca: New York World okuyucularına sunulmaya başlanmıştır.
1914 - - ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı.
- - I. Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti.
- -
Sutyen: Caresse Crosby tarafından bulunmuştur. Bu bayan, buharlı geminin yaratıcısı Robert Fulton'un torunudur.
1915 - - Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi.
- - Zeplinlerin kullanıldığı ilk hava saldırısı Almanya tarafından İngiltere’ye karşı yapıldı.
1918 - - Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini ict ettiler (SONAR : Sound Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir).
1919 - - Einstein, "Genel Görelilik" konusundaki yazısını yayımladı.
1920 - - Kol Saati: Saatlerini bileklerine tutturma alışkanlığın edinen, 1914 savaşına katılmış askerler bulmuştur.
1921 - - Almanya İlk otoyol hizmete girdi.
- - Philip Drinker, hastaların solunum yapmasına yardım etmek için "demir ciğer"i icat etti.
1922 - - Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Faks tasarladı ve Amerika'ya gönderdi.
- - Buzdolabı: Amerika'da bulunmuştur. Avrupa'ya beş yıl sonra gelmiştir.
- - Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı.
- - İlk mikrofilm tanıtıldı.
1923 - - İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı.
1925 - - Londra’da trafik lambaları kullanılmaya başlandı.
1926 - - İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti.
- - ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı.
1928 - - ABD'li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupada seloteyp diye bilinir).
- - İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu.
- - Fotoğraf fi lmi yıkama makinesinin patenti alındı.
1929 - - ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı.
- - Philip Drinker, hastaların solunum yapmasına yardım etmek için “demir ciğer”i icat etti.
1930 - - ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı.
- - Wallace CAROTHERS naylonu üretti.
- - ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti.
- - Otomatik çamaşır makinesi: Amerika'da kullanılmaya başlanmıştır.
1931 - -İlk sesli Türk filmi "İstanbul Sokaklarında" gösterildi.
- - Elektrikli tıraş makinesi: Jacob Schick tarafından bulunmuştur.
1933 - - Almanya ilk Teleks kullanıldı.
- - İki Alman bilim adamı Max Kroll ve Ernst Ruska elektron mikroskobunu yaptı.
1934 - - İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı.
1935 - - İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu.
- - Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı.
- - Alman şirketi AEG, sesi kaydetmek için plastik manyetik teyp bandını geliştirdi.
- - Parker Brothers oyuncak şirketi Monopoly oyununu piyasaya sürdü.
1936 - - İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı.
1937 - - Dünyanın en büyük zeplini Hindenburg’un yanıp 35 yolcunun ölmesinden sonra zeplinle taşımacılıktan vazgeçildi.
- - İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı.
- - İlk seloteyp satışa sunuldu.
1938 - - Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi icat etti.
- - DuPont şirketi ilk naylon kıllı diş fırçasını “Mucize Tutam” adıyla piyasaya sürdü.
- - Alman kimyacı Otto Hahn tarafından ilk atom çekirdeği patlatıldı.

- - ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinesını ict etti.

- - İlk elektronik televizyon sisteminin patenti alındı.
1939 - - İgor Sikorsky adlı bir Rus mühendis tarafından ilk helikopter yapıldı.
- - İngiltere İlk Çamaşır makinesi üretildi.
- - ABD de HP şirketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi.
- - II. Dünya savaşı başladı ( 1945 de sona erdi ).

- - Columbia Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı uranyum atomunu parçalamayı başardı.
1940 - - İlk elektronlu mikroskop Philedelphia'da tanıtıldı.
- - Tükenmez kalem: Biro Kardeşler'in patentini aldığı bu kalem ilk kez Arjantin'de satılmıştır.
1941 - - Kısaca tefl on olarak bilinen tetrafl oretil polimerleri bulan Roy Plunkett buluşuna patent aldı.
- - Penisilin ilk kezbbir insan üzerinde denendi.
1942 - - ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı.
- - Enrico Fermi, ABD’nin Chicago kentinde, nükleer enerjinin denetim altına alınabildiği bir nükleer reaktör yaptı.
1943 - - Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı.
- - Jacques-Yves Cousteau ve Emile Gagnan, ilk dalış tüpünü tasarladılar.
1945 - - ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonya'nın Nagazaki ve Hiroşima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II. Dünya Savaşı sona erdi.
- - ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı.
1946 - - ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar.
1947 - - ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı.
- - ABD'li Edvin LAND polaroid fotoğraf makinesini icat etti.

- - ABD Transistorun teorisi geliştirildi.
1948 - - Amerikalı üç bilim adamı John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley transistör denilen bir cihaz icat ederek elektronik devrelerin çok daha küçülmesini sağladı. Daha sonra, bu icatlarıyla Nobel Odülü aldılar.
1950 - - Mikrodalga fırının patenti alındı.
1951 - - ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı.
- - ABD John ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar.
- - Linus Pauling ve Robert Corey yaptıkları bilimsel bir yayınla proteinlerin yapısını bilim dünyasına duyurdu.
1953 - - ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı.
- - İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler.

- - İsveçli bilim insanları ilk yapay elması üretti.
- - Everest'e tırmanış: 8880 metre yüksekliğindeki bu dağa ilk tırmananlar Sir Edmund Hillary ile Tenzing Norgay adındaki dağcılardır.
1954 - - İlk organ nakli (böbrek), ikiz kardeşlerin birinden diğerine, Boston'daki Peter Bent Brigham hastanesinde ve Doktorlar Joseph Murray ve J. Hartwell Harrison tarafından gerçekleştirildi.
- - İlk nükleer denizaltı Nautilus, Connecticut'ta denize indirildi. 
1955 - - Türkiye'de ilk elektrikli tren, İstanbul'da Sirkeci-Halkalı arasında çalışmaya başladı.
1957 - - SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı.
- - İlk frizbi piyasaya sunuldu.
1958 - - ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular.
- - ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icat edildi.
- - ABD Alman asıllı Von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı.
1959 - - Christopher Cockerell tarafından tasarlanan hoverkraft halka gösterildi.
1960 - - ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi.
1961 - - SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu.
1962 - - ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı.
- - NASA'nın Mariner-2 adlı uzay aracı Venüs gezegeninin yakınından geçti. Mariner-2 dünyaya Venüs hakkında bilgi yolladı.
1964 - - ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti.
1966 - - ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı.
- - Satürn'ün uydusu Epimetheus, Richard L. Walker tarafından keşfedildi, fakat sonraki 12 yıl boyunca kaybedildi.

- - Koç grubunca üretilen ilk Türk otomobili Anadol satışa sunuldu.
1967 - - G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp naklini gerçekleştirdi.
- - İlk kalp nakli ameliyatını, Güney Afrikalı kalp cerrahı Dr. Christian Barnard, Cape Town'da yaptı; hasta 18 gün yaşayabildi.
1969 - - ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı.
- - ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular.

- - İlk kez iki uzay aracı uzayda kenetlendi.

- - Ses hızını aşan ilk yolcu uçağı Concorde deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

- - ABD’li bilim insanlarınca, düzenli elektromanyetik dalgalar yayan ilk pulsarlar tanımlandı.
1970 - - ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti.
- - Jumbo-Jet Boing 747’ler ticari seferlerine başladı
1971 - - SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
1972 - - İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti.
- - Bilimsel hesaplarda kullanılabilecek yeterlilikteki ilk el hesap makinesi HP-35, Hewlet Packard şirketince piyasaya sürüldü.
- - ABD’nin uzay aracı Mariner 10, Venüs’ün yapısını gösteren ilk yakın çekim fotoğrafl arla Dünya’ya döndü.
1973 - - SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu.
1974 - - ABD Değişik bilgisayarların komünikasyonu için TCP/IP protokolü geliştirildi.
- - ABD Bar Code uygulaması başlatıldı.
1975 - - ABD Microsoft adlı yazılım şirketi kuruldu.
1976 - - ABD Intel tarafından 4.77 MHZ hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi.
1977 - - Dünya’nın tekrar kullanılabilen ilk uzay gemisi olan Uzay Mekiği, ABD tarafından fırlatıldı.
- - Türkiyeli fizikçi Prof. Feza Gürsey başarılı çalışmaları dolayısıyla fizik alanında dünyanın en önemli uluslararası ödüllerinden biri olan Oppenheimer Ödülü'ne değer bulundu.
1979 - - Walkman: Amatör golf oyuncusu, aynı zamanda Sony'nin yaratıcısı olan Akio Morita'nın buluşudur.
1980 - - Bilim insanları interferon üretmeyi başardı.
1981 - - ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı.
- - ABD'li ilk tüp-bebek Elizabeth Jordan Carr, Norfolk-Virjinya'da dünyaya geldi.
1982 - - Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda).
- - ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
1983 - - ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı.
1984 - - ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı.
- - ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti.
1985 - - ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi.
- - Avrupa'da Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
1986 - - SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi.
- - ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi.
1987 - - İlk sayısal ses bantları (DAT) üretildi.
1988 - - Türkiye'de ilk karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatı, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden Prof.Dr. Mehmet Haberal gerçekleştirdi.
- - Deneme amaçlı bir hava taşıtı olarak üretilen Voyager, dünya çevresini durmaksızın ve yakıt almadan dolaşmayı başardı.
1990 - - ABD World Wide Web anons edildi.
- - Yüksek netlikte televizyon (HDTV) yayını ilk kez yapıldı.

- - Voyager 1 Güneş Sistemi’nin ilk fotoğrafl arını dünyaya gönderdi.
1991 - - ABD Avrupa'nın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu.
1992 - - ABD Sanal gerçeklik tasarlandı.
- - Ozon tabakasındaki delik Güney Amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı.
1994 -- Osteoporoz hastalığının erken yaşlarda belirlenmesine yönelik yeni bir yöntem bilim dünyasına duyuruldu.
1995 - - ABD’deki Yale Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı, erkek ve kadınların konuşurken
beyinlerinin farklı bölgelerini kullandığını ortaya koydu.
1997 - - ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı.
- - ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı.
- - ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparov'u yendi.
- - Dünya İnternet Konsorsiyumu (World Wide Web Consortium - W3C) HTML 4.0'ı duyurdu.
2000 - - ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar.
2002 - - Stanford Üniversitesi insan embriyosu klonlayacağını açıkladı.
2006 - - Bir tür sazan balığı olduğu belirlenen, en küçük omurgalı hayvan, Paedocypris progenetica bilim dünyasına duyuruldu.
 
 
    
 
Kaynaklar....:
http://w3.gazi.edu.tr/web/akbas/buluslar.htm

http://www.isohoca.com/wp/author/admin/
http://tr.wikipedia.org/
http://www.tarihtebugun.gen.tr/

http://www.delinetciler.net/forum/icatlar-ve-kesifler/58509-onemli-buluslar.html
http://www.ogretmen.info/icatlar_kesifler,_.asp
http://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/index.jsp