Çevreye Daha Fazla Zarar Vermemek İçin Neler Yapalım?
M. Ma h i r Özme n - Di l e k A s l a n


5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri
1972 yılınnda İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılmış olan Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Konferansında 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak belirleniyor ve o günden bu yana da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Bu özel gün kapsamında yapılan çalışmaların temel amacı konu ile ilgili olarak tüm dünyada duyarlılık geliştirmek ve kamuoyu oluşturmak. BM’in genel yaklaşımında olduğu gibi Dünya Çevre Günü için de her yıl ana bir konu belirleniyor.

Aşağıda sıralanan etkinlikleri gerçekleştirdiğimizde biz de çevreye katkı sağlamş, korumuş oluruz.

1. Çevre Bakanlıkları tarafından basın bildirilerinin sunulması
2. Konu ile ilgili önemli çalışmalar yapmış olan kişilerin ödüllendirilmesi
3. Duyarlılığı artırıcı kampanyalar yapılması
4. Kamu çalışma alanlarında ilanlar, afişler hazırlanması
5. Konferansların düzenlenmesi
6. Okullarda çevre ile ilgili eğitimlerin verilmesi
7. Küçük gruplar şeklinde tartışlmaların yapılması
8. Çevre sorunları ile ilgili mücadele yöntemlerinin geliştirileceği programların oluşturulması
9. Sergilerin açılması
10. Gençlere özel programlar düzenlenmesi
11. Festivaller düzenlenmesi
12. Futbol başta olmak üzere spor müsabakaları yapılması
13. Toplumda yaşayan bireylerin çevreyi korumaya yönelik yapabilecekleri konusunda rehberler oluşturulması
14. Çevreyi koruma konusunda çalışan gönüllü bir kuruma (topluluğa) üye olunmasının özendirilmesi
15. Yakın çevreyi temiz tutmak konusunda girişimde bulunulması
16. Çevreyi koruman›n bir bireysel sorumluluk olduğu bilincini anımsamak ve bu konuyu anımsatan çalışmalar yapılması
17. Yasal düzenlemelerin varlığı için talepte bulunmak, var olan düzenlemeleri anımsayıp toplumda bu bilincin artmasına
katkda bulunulması
18. Medyada yer alan etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlanması
19. Çevreyi koruma yollarının kamuoyu ile paylaşılması ve bu konuda bilincin artırılması
20. Doğa yürüyüşleri düzenlenmesi ve katılımın özendirilmesi
21. Çöplerin toplanmasına katkı sağlanması
22. Ağaç dikme çalışmalarına katkı verilmesi
23. Kuraklık konusunda duyarlılığın artırılması
24. Motorlu araçların çevreye verdiği zararların anımsatılması
Bu liste uzatılabilir. Ancak önemli olan özellikle 5 Haziran Günü çevreyi korumaya yönelik çalışmaların herhangi birine katkı
verebilmek. Bu katkıların toplumsal düzeyde olması etkin olabilmesi açısından da son derece önemli.


Kaynak...:
http://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=40&sayi=564&sayfa=74&yaziid=23536