Dünya Etik Günü/Haftası


Bilindiği üzere, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kuruluşuna ilişkin 5176 sayılı Kanun,  TBMM’de 25 Mayıs 2004 tarihinde kabul edilmiştir. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucu, okullarda 25 Mayıs gününün “Etik Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştı. Kurulumuz, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak yasal görev ve yetkisi çerçevesinde, 2008 yılından itibaren her yıl ülke genelinde 25 Mayıs gününün “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

Kurulumuzca, kutlamaların içeriği ve niteliğine ilişkin kamu ve sivil toplumdan ilgili tarafların katılımları ile gerçekleştirilen toplantılar ve çalışmalar neticesinde; Etik Günü ve Haftası münasebetiyle Kurulumuz ve Kanun kapsamındaki bütün kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından kamuda ve toplumda etik kültürünün ve bilincinin geliştirilmesi konusunda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve söz konusu karar ile etkinlik önerileri kurum ve kuruluşlarımıza iletilmiştir.

ETİK İLKELER


 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma


 • İLGİLİ BAĞLANTILAR :

  Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları

 • Toplumsal Etik Derneği
 • Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği
 • Tüketici Dernekleri Federasyonu
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
 • Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
 • Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı
 • Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği
 • Yolsuzlukla Mücadele Derneği
 • Soysal Bilimler Araştırmaları Derneği
 • Türkiye Biyoetik Derneği
 • Türkiye Bilimler Akademisi

  Uluslararası Kuruluşlar

 • Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
 • OECD Sigma (Support for Improvement in Governance and Management)
 • OECD “Ethics and Corruption in the Public Sector”
 • Council of Europe “Legal Cooperation”
 • Council of Europe “Action Against Economic Crime”
 • GRECO
 • United Nations “Ethics Links and Contacts”
 • United Nations “Governance and İnstitution-Building”
 • Diğer Linkler

 • TYEC: Project on Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey
 • OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Koordinasyonu
 • Transparency International
 • Standards in Public Office Commission
 • United States Office of Government Ethics
 • Committee on Standards in Public Life
 • ICAC (Independent Commission Against Corruption)
 • Etik Türkiye Platformu
 • Kayıt Dışı Ekonomi Takip Merkezi


  Kaynak ...... :
  http://www.etik.gov.tr/baglantilar.htm
  http://www.basbakanlik.gov.tr/etik/index.htm