Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

ÖNEMLİ GÜNLER... KURULUŞLAR...
 • Önemli Günler Ana Sayfa
 • Enerji Tasarrufu Haftası
 • Enerji Ana Sayfa
 • Doğa ve Çevre ve Ana Sayfa
 • Küresel Isınma Ana Sayfa
 • Enerji Verimliiliği ve İklim Değişikliği (Pdf.)
 • Enerji Tasarrufu konusunda Broşürler
  - Binalarda Enerji Verimliliği (Pdf.)
  - Aydınlatmada Tasarruf (Pdf.)
  - Elektrik Araçlarında Tasarruf
  - Enerji Verimliliği Öğretmen Rehberi (Pdf.)
  - Evde Enerji Tasarrufu için Öneriler (Pdf.)
  - Geleceginize Sahip Cikin (Pdf.) - (Doc.)
  - Hane Halkı için Rehber (Pdf.)
  - Öğretmenler için Enerji Tasarrufu (Pdf.)
 • Enerji Tasarrufu Afişler - 1 - 2 - 3 - 4
 • Enerji Tasarrufunda Faydalı Bilgiler (Pdf.)
 • Öğrencileri için ENVER Eğitimi Sunular (Ppt.)
  - İlkokul Öğrencieri için ENVER Eğitimi (Ppt.)
  - Lise Öğrencileri için EVNER Eğitimi (Pdf.)
 • Sürdürülebilir Yarınlar İçin; “Sürdürülebilir Tüketim ve Enerji Verimliliği” (Pdf.)
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Animason
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları - 1 (MEB) (Pdf.)
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları - 2 (MEB) (Pdf.)
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Önemi (MEB) (Pdf.)
 • Enerji Veriml.Bilim ve Tekn. Kulübü Etkinlikl.
  - Geleceğinize Sahip Cikin (Pdf.) - (Doc.)
  - Binalarda Isı Yalıtımı (.Pps)
  - Elektrik Araçlarında Tasarruf
  - Elektrik Araçlarında Tasarruf (Pps.)
  - Enerji Tasarrufu İle İlgili Uyarı Pulları ve Stickerler (Doc.)
  - Enerji ve Su Tasarrufu Konusunda Uyarı Sunu
  - Enerji Kaynakları ve Türkiye (Pps.)
  - Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Pps.)
 • Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli, Kullanılabilirliği ve
  Temel Sorunları (Pdf.)

 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Genel Müdürlüğü Web Sayfası •  

  Enerji Tasarrufu Haftası


  Ocak Ayının İkinci Haftası Enerji Tasarrufu Haftası

  Enerjinin insan hareketinde, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu muhakkaktır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir. Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl 11 – 18 Ocak tarihleri arasında veya Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası kutlanır.

  Hafta içinde, bütün yurtta enerji tasarrufu ile ilgili toplantı ve açık oturumlar düzenlenir. Radyo ve televizyonda enerji tasarrufunu işleyen programlar yayınlanır. Okullarımızda enerjide tutumlu olmanın önemi anlatılır. Alınması gereken önlemler belirtilir. Öğrenciler arasında enerji tutumu ile ilgili afiş, karikatür, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenir. Bu yarışmalarda derece alanlara ödülleri dağıtılır. Bu çalışmaların amacı, enerjinin iyi kullanımını sağlamaktır.  

  Günümüzde enerjinin önemi gittikçe artıyor. Enerji iş görebilme, iş yapabilme gücüdür. İki tür enerji vardır. Durum enerjisi ve Hareket Enerjisi. Durum enerjisi cisimlerin durumu nedeniyle sahip olduğu enerjidir. Cismin hareketi sırasında oluşan enerjiye de hareket enerjisi denir.

  Evde, işyerinde, toplum yaşamının her alanında makineler kullanılır. Makineler insanların işlerini kolaylaştırır. Az emekle kısa sürede büyük işler görülmesini sağlar. Evimizdeki buzdolabı, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi annemizin işlerini kolaylaştırır. Traktör çiftçilerin az zamanda çok iş yapmalarını sağlar. Kullandığımız araç ve gereçlerin, giyeceklerimizin çoğu fabrikalarda, makinelerle üretilir. Bütün makineler enerji ile çalışır. Makinelerden düzenli ve sürekli olarak yararlanabilmek için enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız.

  Başlıca enerji kaynaklarımız; elektrik, su, güneş, kömür ve petroldür. Bu enerji kaynaklarından elektriği kendimiz üretiyoruz. Güneş ışığından ve sularımızdan doğal enerji olarak yararlanıyoruz.

  Yalnız petrol ülkemizde yeterince çıkmadığı için petrolün yarısını dışarıdan alıyoruz. Son yıllarda kömür rezervlerimizin azalması sebebi ile onu da dışarıdan ithal etmeye başladık. Bütün bu enerji alımları, ekonomimiz için ağır bir yüktür. Dış satım gelirimizin büyük bir bölümü petrol alımına harcanıyor. Ulusal ekonomimizin düzelmesi için enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız. Enerjinin yetersizliği, üretimin düşmesini, yurt ekonomisini ve günlük yaşantımızı etkilemektedir.

  Enerjide tutum, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kullanımıdır. Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılmasıdır. Enerjide tutum aynı işi daha az enerji ile yapmaktır. Enerji Tutum Haftası içinde öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulayalım. Evimizde boşa yanan lambaları söndürmeyi unutmayalım. Bozuk musluklarımızı onaralım. Suyumuzun boşa akmasını önleyelim, izlemediğimiz program süresince televizyonu ve radyoyu kapatalım. Kışın pencere yalıtımlarına daha çok özen gösterelim. Enerji tasarrufu konusunda öğrendiklerimizi, dinlediklerimizi ömür boyu uygulayalım.  Kaynak .... :
  http://www.rtukcocuk.org.tr/belirligunler_detay.php?id=15