ÖNEMLİ GÜNLER... KURULUŞLAR...
Niğbolu Zaferi


Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren (1299) kısa süre içinde güçlenmiş, Anadolu beylikleri ve Bizans Devleti ile savaşarak Anadolu’da Türk birliğini sağlamaya çalışmıştır.

I’nci Murat zamanında Edirne başkent olmuş ve Haçlı ordusuna karşı yapılan Birinci Kosova Meydan Muharebesi kazanılmıştır. Muharebe sırasında I’nci Murat bir Sırp tarafından öldürülünce yerine oğlu Yıldırım Bayezıd geçmiştir. (20 Haziran 1389)

Yıldırım Bayezıd, Birinci Kosova zaferinden sonra Balkanları kontrol altına almış, babası I’nci Murat’ın ölümünü fırsat bilerek ayaklanan Anadolu beyliklerini tekrar bir bayrak altında toplamıştır. Osmanlı Devleti’ndeki gelişmeleri yakından takip eden Macar kralı Sigismund kendi saltanatı üzerinde Osmanlı tehlikesinin yarattığı korku ile Avrupa krallarına müracaat etmiş, Haçlı ordusu hazırlanması için Avrupa devletlerini harekete geçirmiştir. Haçlı ordusu başkomutanlığına Macar kralı Sigismund getirilmiştir.

Yıldırım Bayezıd (1360 – 1403)

Yıldırım Bayezıd’ı Niğbolu Kalesi önünde gösteren temsili resim Yıldırım Bayezıd’ın yaptırdığı Anadoluhisarı (Güzelcehisar)

Haçlı ordusu 24 Temmuz 1396’da iki kol hâlinde Tuna Nehri’ni geçerek, 8 Eylül’de Niğbolu kalesi önünde birleşmişlerdi. Haçlı ordusu Niğbolu önlerine geldiği sırada İstanbul kuşatmasıyla uğraşan Yıldırım Bayezıd, Haçlı ordusunun Niğbolu’daki girişimlerini öğrenince İstanbul kuşatmasını kaldırdı. Anadolu ve Rumeli’deki kuvvetlerin Edirne’ye süratle gelmeleri emredildi. Kendisi de İstanbul kuşatmasındaki 11.000 kişilik kuvvetiyle Edirne’ye hareket etti.

Haçlı Ordusu

Türklerle Haçlı ordusu arasında Niğbolu kalesi önlerinde büyük bir meydan savaşı oldu. Haçlı ordusu kısa sürede dağıtıldı. Savaş, Yıldırım Bayezıd komutasındaki Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. (1396) Niğbolu zaferinden sonra Yıldırım Bayezıd İstanbul’u tekrar kuşatarak boğazın Anadolu yakasına Güzelcehisar’ı (Anadoluhisarı) yaptırmış ve İstanbul’a Karadeniz üzerinden gelebilecek yardım yollarını keserek fetih için önemli bir adım atmıştır. Osmanlı Devleti’nin büyüyüp gelişmesi, Balkanlara köklü olarak yerleşmesi, Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması gibi amaçlar Niğbolu zaferi ile gerçekleşmiştir.

Haçlı ordusunun Niğbolu’daki yenilgisinden sonra Osmanlılara karşı yapılmak istenen bu tür ortak Haçlı seferleri bir süreliğine de olsa son bulmuştur.Kaynaklar .... :
http://www.tsk.tr/8_TARIHTEN_KESITLER/8_8_Turk_Tarihinde_Onemli_Gunler/