Şehitler Günü


"Yüce değerlerin merkezinde, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu “tarihsel niteliklerin” de esasını oluşturan; namus, şeref, vicdan, seciye, ahlâk, şahadet, diğerkâmlık, dürüstlük ve sorumluluk gibi kavramları kendilerine ilke kabul ederek, vatan, özgürlük ve vazife uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi varlığı da yer almaktadır. Bu sebeple, çocuklarımızla birlikte, akın akın yurdumuzun her tarafına yayılmış şehitliklerde şehitlerimizle buluşarak, hem onların aziz ruhları şad edilecek hem de genç nesillere bu vatanın kuruluşunda yaşanan süreç tüm açıklığıyla algılatılacaktır. .. Hilmi ÖZKÖK"


18 Mart günü, 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümüdür. Bugün, 2002 yılından itibaren, "Şehitler Günü" olarak kabul edilmiştir.

Şehit:

1. Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse
2. Allah yolunda canını feda eden, dinini, vatanını, bayrağını savunurken ölen, haksız yere öldürülen Müslüman’dır. Şehitlik, Allah katında peygamberlikten sonra en yüksek mertebedir. Şehitler, Allah’ın sevgili kullarıdır. Cennet’te onlar için sonsuz nimetler hazırlanmıştır. Arapça, “Tanık” anlamına gelen şehit, inançlarını yadsımamak uğruna, Allah’a ya da kutsal saydığı değerlere tanıklık etmek ülküsüyle can veren kişidir. Kur’an, Allah yolunda öldürülenlerin, Allah’ın bağışını ve merhametini kazandıklarını bildirir. “Sakın Allah katında öldürülenleri ölüler sanma. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler. Cennet meyvelerinden rızıklanırlar.” (Al-i İmran Suresi:169-170) Buna göre şehitler ölü sayılmamalıdır, onlar diridir; yaptıkları boşa çıkarılmayacak ve dünyada kendilerine tanımlanan Cennet’e konulacaklardır.

Kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.


Şehitleri Günü ile ilgili çeşitli sözler;

"Çanakkale Zaferi, Türk milletine büyük bir onur ve güven kazandırmıştır. Bu zafer aynı zamanda, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra, harp sahasında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. Çanakkale Savaşları, bir kahramanlık abidesi olmakla birlikte, savaşan ülke ve milletleri birbirine yakınlaştıran yönüyle de dünya tarihinde müstesna bir yere sahiptir." ... Abdullah GÜL

"Çanakkale Zaferi; Türk ve dünya tarihi için bir dönüm noktasıdır. Kahramanlık ve fedakarlığın doruk noktasına ulaşarak, Viyana önlerinden itibaren Anadolu`ya doğru sürekli çekilen bir imparatorluğun esas kurucu unsuru olan Türk ulusunun verdiği bir onur mücadelesidir. Her şeyden önemlisi Kurtuluş Savaşı ateşinin yüreklerde yakıldığı ve ulusça yeniden doğuşun başlangıcıdır. Diğer taraftan Çanakkale, dünyadaki güç dengelerinin ve olayların akışının tümüyle değiştiği ve hatta bazı toplulukların ulus olma bilincine erişerek geçmişlerini sorguladıkları bir süreçtir. ... Hilmi ÖZKÖK"

"Geçmişte üzerinde muharebelerin en kanlısının yapıldığı Gelibolu Yarımadası günümüzde, dünyanın çeşitli uluslarının barışarak buluştuğu ve değişik kültürlerin bir araya gelip kaynaştığı bir barış yarımadası görüntüsüne dönüşmüştür.... Hilmi ÖZKÖK"

"Bir ulusun var oluşunun, birlik ve beraberliğinin ve vatan sevgisinin ölümsüz sembolleri olan şehitlerimizin manevi varlıkları, tarih ve ulus bilincinin oluşturulmasında ve bir toplumun sahip olması gereken yüce değerlerin genç nesillere aktarılmasında kullanılabilecek en kıymetli hazinedir. Bu maksatla, güzel yurdumuzun dört bir yanında ve yurt dışında bulunan şehitliklerimiz, toplumsal dokunun tazelendiği yerler olarak kabul ve ziyaret edilmeli, şehitlerimizin aziz hatıraları nesilden nesile sonsuza dek yaşatılmalıdır. ... Hilmi ÖZKÖK"

"Yüce değerlerin merkezinde, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu “tarihsel niteliklerin” de esasını oluşturan; namus, şeref, vicdan, seciye, ahlâk, şahadet, diğerkâmlık, dürüstlük ve sorumluluk gibi kavramları kendilerine ilke kabul ederek, vatan, özgürlük ve vazife uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi varlığı da yer almaktadır. Bu sebeple, çocuklarımızla birlikte, akın akın yurdumuzun her tarafına yayılmış şehitliklerde şehitlerimizle buluşarak, hem onların aziz ruhları şad edilecek hem de genç nesillere bu vatanın kuruluşunda yaşanan süreç tüm açıklığıyla algılatılacaktır. .. Hilmi ÖZKÖK"

Çanakkale Savaşında havada çarpışan mermiler

"Unutulmamalıdır ki, üzerinde yaşadığımız vatan toprakları kolay elde edilmemiştir. Bu vatanın inşa süreci, hepsi birbirinden kanlı ve neredeyse bir neslin tamamının canına mal olmuş bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç öyle bir süreçtir ki; Balkan Savaşları, Sarıkamış Harekatı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı gibi, her birinin çok iyi etüt edilerek geleceğe yönelik derslerin çıkarılacağı dramatik olaylarla doludur. Türkiye Cumhuriyetinin harcı, Anadolu’nun her köşesinden gelen kahramanların akıttıkları kanlarla yoğrulmuştur. Bu harç sayesindedir ki, Türkiye Cumhuriyeti bugünlere gönenç içerisinde ulaşabilmiş ve bölgesinin lider ülkesi olmuştur. ... Hilmi ÖZKÖK"

"Türkiye öyle bir ülkedir ki, adeta her karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Hemen her ilimizde en az bir şehitlik vardır. Aslında sadece bu durum bile, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü seviyesine ulaşmada geçirdiği tarihsel sürecin ne kadar zor olduğunun bir göstergesidir. Şunu hiç unutmayınız ki, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan bu kahraman nesil, bugün Türk ulusunun varoluşunun temel nedenidir ve bugün üzerinde özgürce yaşadığımız “vatan topraklarını” bizlere bu nesil armağan etmiştir. ... Hilmi ÖZKÖK"

 

"Çanakkale Zaferi ve tarihimizdeki nice zaferlerin kazanılması için canları pahasına mücadele eden başta Başkomutan ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, özgürlük ve kutsal vazife uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anar, tarihi boyunca ordusuna her zaman destek olan Yüce Türk Ulusunun ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu anlamlı gününü kutlarım. ... Hilmi ÖZKÖK"

"Ulusumuzun tarihi, her sayfası altın harflerle yazılmış destanlarla doludur. Bu destanların yazarı, Niğbolu’da, Varna’da, Kosova’da, Çaldıran’da, Mohaç’ta, Çanakkale’de, Gaziantep’de, Kahramanmaraş’ta, Şanlıurfa’da, İnönü’de, Sakarya’da, Afyon’da, “bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş” kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizdir.
Tarihimizin şeref sayfalarından biri de bundan 92 sene önce 18 Mart’ta Çanakkale’de yazılmıştır. Çanakkale’de; teknik üstünlük yurt ve ulus sevdası karşısında bütün anlamını yitirmiş, zafer mertlikle kucaklaşmış, ölüm şehit olmakla yüceltilmiştir. Türk ulusunun ATATÜRK’e kavuştuğu muhteşem bir zaferin adı olan Çanakkale, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin “ön sözü”dür.
Çanakkale, düşmanın zannettiği gibi öylesine bir savaş ve sıradan bir ölüm yeri değildir. Çanakkale, Türk’ün bitti sanılan askerî gücünün tükenmediğini, koşullar ne kadar ağır olursa olsun, iyi yönetildiği takdirde, tüm zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve inanca sahip bulunduğunu dünyaya kanıtlamıştır.
... Yaşar BÜYÜKANIT"

"Çanakkale Zaferi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Türk ulusunun lideri olarak tarih sahnesine çıkışını sağlaması bakımından da ayrı bir değere sahiptir. Sonuçları bakımından etkileri yurt dışına taşan bu büyük mücadelede elde edilen zafer, yeni bir dönemin de kapısını aralamıştır. Şanlı tarihi boyunca bağımsızlığıyla insanlığa örnek olmuş Türk ulusu, Yüce Önderi'nin rehberliğinde, aralanan bu kapıdan geçerek bağımsız ve çağdaş devlet kurmasını bilmiştir. Kanı ve canı pahasına kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onu ayakta tutan değerleri korumak adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. .. Yaşar BÜYÜKANIT"

"Yüce ulusumuzun gücü, saygınlığı, onuru, huzuru, bağımsızlığı ve istikbali “şehit” kavramında gizlidir. Şehitler, ulusun varlığının bekası için can vererek kendilerinden sonra gelen nesillere, yaşam hakkını kazandıran ulu çınarlardır. Türk vatanı ise kahraman şehitlerimizin kanıyla sulanıp yoğrulan toprağın adıdır.... İlker BAŞBUĞ"

"Şartların tüm olumsuzluğu karşısında sergilediği üstün cesaret, sabır ve metanetle düşmanının bile takdirini kazanan Mehmetçik, tarihte eşine rastlanmayan bir mücadele ortaya koymuştur. Sert kış şartlarının düşmandan daha çok kayıp verdirdiği bu amansız mücadelede Mehmetçik, hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, yurduna kastedenlerle kanının son damlasına kadar savaşma kararlılığını gözler önüne sermiştir. Ordu, büyük kayıplar vermiş ancak, vatan için çıkılan yoldan asla geri dönülmemiştir. ... Yaşar BÜYÜKANIT"

" Temiz kanlarınız ile suladığınız ebedî istirahatgâhınız olan vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Emanetinizin bekçisiyiz. Bu duygu, düşünceler ve 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle başta Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, gözlerini kırpmadan asil kanlarını bu topraklara akıtarak sonsuzluğa ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anarken, tarihi boyunca ordusuna her zaman destek veren yüce Türk ulusuna şükranlarımı sunarım.
... Yaşar BÜYÜKANIT"

"Sarıkamış Harekâtı, kahraman Mehmetçiklerimizin şartların tüm olumsuzluğuna rağmen verilen görevi canı pahasına yapmak uğruna sarsılmaz bir kararlılıkla direnişinin ölümsüzleştiği örneklerden biridir. Eşsiz bir vatan sevgisi ve yüksek disiplin anlayışıyla zorluklara, yokluklara ve açlığa tahammülün, esarete ise isyanın bir diğer adıdır. Sarıkamış Harekâtı, "Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana!" diye haykıran yüce ulusumuzun vicdanında bıraktığı silinmez izlerle "vatan" düşüncesinin zihinlerde yerleşmesini sağlamıştır. Bu düşüncenin olgunlaşması, şahsi hırs ve hayalin ötesinde gayesi yalnızca millî egemenliğe dayanan, kayıtsız ve şartsız bağımsız bir Türk Devleti kurmak olan Türk Ordularının Ebedi Başkomutanı Atatürk'ün etrafında ulusumuzun kenetlenmesini sağlamıştır. ... İlker BAŞBUĞ"

"Mehmetçiklerimizin vatanseverliğinin çelikleşmiş ifadesiyle destanlaşan kahramanlığı karşısında, hiçbir gücün baş edemeyeceği, Çanakkale’de bir kez daha dünyaya duyurulmuş, yıllardır kaybedilen savaşların ardından kazanılan bu zafer Türk ulusunun özgüvenini tazelemiştir. Çanakkale’de bir güneş gibi doğan Mustafa Kemal, gönüllerde tutuşturduğu ulusal bağımsızlık meşalesiyle Türk ulusunu, bağımsızlığına kastedenlere karşı mücadele etmek için ayağa kaldırmıştır. Esarete boyun eğmektense ölümü yeğleyen bir anlayışla büyük fedakârlıklara katlanarak sürdürülen mücadeleler, bağımsızlığın kazanılıp Cumhuriyet’in kurulmasıyla sona ermiştir. ... İlker BAŞBUĞ"

"Ya istiklal ya ölüm!" parolasıyla çıkılan bağımsızlık yolunda ortaya konulan eşsiz fedakârlıklar ve kahramanlıklarla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Ulusal birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, şanlı tarihinden aldığı güç ve ilhamla varlığımızın sonsuza kadar sarsılmaz teminatı olmaya devam edecektir. ... İlker BAŞBUĞ"

"Bu savaşta kahraman şehitlerimiz, varoluş mücadelesi veren Türk milletinin özgür dünya milletleri arasında yerini almasının ve vatan toprakları üzerinde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının temel harcını oluşturmuşlardır. Kutsal vatan toprakları uğruna hayatlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin bu asil ve örnek davranışlarını anmak ve yeni nesillere aktarmak en büyük borcumuzdur." ... Necdet ÖZEL
Kaynak ..... :
http://turkspaceskralligi.spaces.live.com/blog/cns!D9AE241A98A677F7!1048.entry
http://www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_8_Mesajlar/Mesajlar_Arsiv_2008.html
http://blog.idealsohbet.com/havada-carpisan-mermiler.html