İNOVASYON
 • İnovasyon Ana Sayfa
 •  

   

   

   

  İnovasyon Ana Sayfa


  Konular ....... :


 • İnovasyon nedir? İnovasyon çeşitleri?
 • Açık Yenileşimin Artan Önemi (Pdf.)
 • Eko İnovasyon (Sunum)
 • İnovasyon Kavramı Üniversite Sanayi Devlet İsbirliğinde Üçlü Sarmal Modeli (Pdf.)
 • İnovasyonda İtici Güç (Pdf.)
 • İnovasyon ve Proje Yönetimi (Pdf.)
 • İnovasyon Kültürü Üzerine (Pdf.)
 • İnovasyon (Yenilik Eğitimi) Notları (.Pps)
 • İnovasyon, Yenilikçilik, Yaratıcılık (.Pps)
 • İnovasyonla İlgili Sözler
 • İnovasyonu Nasıl Yönetiyorsunuz? Sunu ... (Pdf.)
 • Kalite, Mukemmellik, İnovasyon ve Yaratıcılık (Pdf.)
 • Mimar Sinan'ın Sanatında İnovasyon (Pdf.)
 • Mükemmellik ve Kalite Yönetimi (Pdf.)
 • Türkiye için Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi (Beyaz Kitap) (Pdf.)
 • Türkiye İnovasyonun Neresinde? (Pdf.)
 • Türkiye'nin Vizyonu Yenileşim Olmalıdır (Pdf.)
 • Türkler ve Yenilik (Pdf.)
 • Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (Pdf.)
 • Ulusal Yenilik Sistemi (Pdf. Kitap)
 • Üniversite-Sanayi İşbirl. ve Yenilikçilik (Pdf.)
 • Üniversitelerin Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyon Alanlarındaki Rolleri (Pdf.)
 • Yenilik ve İşbirliklerinde Buluşlar, Patent, Rekabet Gücü (Pdf.)
 • Yenileşim Seferberliği ve Küresel Beyin Gücümüz (Pdf.)
 • Yenileşimin Degişen Doğası (Pdf.)
 • EUREKA (Pdf.)
 • Yenileşimin Arkasındaki İtici Güç: Entelektüel Sermaye (Pdf.)