KİTAP OKUMAK
 • Kitap Okuma Ana Sayfa
 •  

   

   

   

  Araştıran ve Okutan Atatürk
  Öğrenen öğreten Mustafa Kemal
  ¥ Vedat AVCI


  Büyük Önder Atatürk'ün kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı önemli bir özelliğidir. O'nda okumaya düşkünlük küçük yaşta başlamış ve bir yaşam boyu devam etmiştir.

  Atatürk

  İlk okuma sevgisini ailesinden alan, babası Ali Rıza Efendi'nin "Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır, başka çaresi yoktur" sözünden etkilenen Mustafa Kemal'i çocukluk yıllarında sık sık kitap okurken görmek mümkündü.

  Öğrenimine devam ettiği Askeri Rüştiye'de okuma sevgisini daha çok geliştirmiştir. Bu yıllarda fen ve matematik konularında yapılan yarışmalara katıldığını ve başarılı olduğunu biliyoruz. O'nun yetişme tarzı ve öğrenim hayatı ile sosyal çevresinin tesirleri okumaya, öğrenmeye ve araştırmaya çok teşvik etmiştir. Hayatının her devresinde kitap O'nun için en değerli varlık olmuştur.

  Mustafa Kemal'e Fransızca öğrenmesinde yardımcı olan öğretmeni Rodriguez Atatürk'ün gayet ciddi, zeki, çalışkan ve elinde daima kitap bulunan bir genç olarak hafızasında iz bıraktığından bahsetmiştir.

  Mustafa Kemal Harp Okulu'nda bulunduğu senelerde tarih ve edebiyat kitaplarının yanısıra hürriyet ve vatan duygularını da besleyen pekçok eserle yakından ilgilendi.

  Enver Ziya Karal'ın konuya ilişkin belirlemeleri şöyledir. "Atatürk'ün tükenmez enerjisinin ilk aşaması; yetişme tarzında görülür. Kendi çabası ile Fransızca öğrenmiş ve bu dilde yazılmış askerlik, siyaset, hukuk ve edebiyat üzerine eserler okumuştur."

  Atatürk'ün 1908-1918 yılları arasında yayınlanmış beş kitabı vardır. İkisi tercüme olan bu eserler incelendiğinde, kendi bilgilerinden ve fikirlerinden başkalarının da istifade etmesini istemiş olduğu görülür. Bu beş kitap, Atatürk'ün hayatının belirli bir döneminde fikri çalışmalarını yansıtması bakımından önemlidir. O, okumuş, öğrenmiş ve öğretmek için yazmıştır.

  Atatürk'ün yaşamı boyunca hangi kitapları okuduğu sorusuna aydınlık bir yanıt getirebilmek için kütüphanesinde bulundurduğu eserlere bakmamız gerekmektedir. Kütüphanesinde değişik her konuda yaklaşık onbin cilt eser vardır. Ulu İğdemir "Atatürk bu kitapları süs olsun diye toplamamıştır. Çoğunu okumuş ve kenarlarına çeşitli işaretler koymuştur. Atatürk çok ve çabuk okuyan, okuduğu üzerinde düşünen bir insandı" diyor.

  Onu yakından tanıyan Afet İnan "Atatürk'ün okumayı çok sevdiği mevzular tarih, coğrafya, dil, hukuk, sosyoloji, ekonomi ve sanat meseleleri idi. Roman az okurdu, fakat şiirden hoşlanır, onları asıl şairlerinden ve güzel okuyan arkadaşlarından dinlemesini severdi" diyor.

  Atatürk, kitaplara derin ilgi duyan ve sürekli okuyan bir insan olarak Çankaya'da bir köşk yapılacağı zaman mimardan çok geniş bir kütüphane istemiştir. Çalışma saatlerinin çoğunu kütüphanesinde geçirirdi. Özellikle devrimlerine ilişkin çalışmalarını orada gerçekleştirmiştir.

  Atatürk'ün belirgin özelliklerinden biri araştırdığı konuya ilişkin kitabı, sürekli bir okuma ile bitirmeden bırakmamasıdır. Bu konuda Falih Rıfkı Atay "Bir kitabı merak edince, koskoca bir cilt de olsa bitirmeden uyumaz veya pek az ara vererek okumaya devam ederdi" diyor.

  Hasan Rıza Soyak da anılarında Ata'nın bu özelliğini "Okumayı çok severdi. Genel bilgisini sürekli olarak arttırmaya çalışırdı. Zengin bir kütüphanesi vardı. Okuması da çalışması gibiydi" diyerek açıklamaktadır.

  Bütün bunlar Büyük Önderimiz Atatürk'ün, iyi bir okuyucu olduğunu kanıtlamaktadır.

  Bizler, yeni Türk nesli olarak O'nun izinden yürümek, fikirlerini öğrenmek ve uygulamak, uygarlık yarışında bilgi toplumu haline gelebilmek için O'nun gibi kitabı sevmeli ve O'nun gibi okumalıyız.

  ¥ BARIŞ Gazetesi, (Kocaeli), Sayı: 8178


  Kaynak....:
  http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ANADOLUNUNSESI/148/AND14.ht