OCAK
NİSAN
TEMMUZ
EKİM
ŞUBAT
MAYIS
AĞUSTOS
KASIM
MART
HAZİRAN
EYLÜL
ARALIK

ANA SAYFA

Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur. Tarih, yaşanan olayların bir daha yaşanabilmesi gibi bir olasılık olmadığından diğer bilimler gibi deney ve gözleme dayanamaz.

Tarih, geçmişteki insanın yaptıklarını, neden ve sonuç ilişkisi dahilinde, yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak incelediği için bir bilim kabul edilir.

Kronoloji, olayların tarihsel sıralanması ile ilgili bilim dalı.

Kronoloji Zamanı bölümlere ayıran ve olayları tarihlerine göre sıralayan bilim dalı. Hadiseler, meydana geldiği zamana göre sıralanarak veya belirli zaman aralıklarına yerleştirilerek mütalaa edilir. Bu şekilde kronolojik zaman tayini gerçekleştirilmeye çalışılır.

Tarihin Faydaları

Sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişir. Toplumlar geçmişten çıkardıkları derslerle geleceklerine yön verir. Tarih öğreniminin bireysel olarak da kişiye kazandırdıkları vardır. Çeşitli olaylar arasında ilişki kurup, mantık yürüterek sonuca varabilme yeteneği kazandırır. Kişi tutucu ve bilime aykırı düşünme biçimi yerine ileriye dönük, güncel olayları geniş açıdan değerlendirebilen, toplumsal gelişmeleri anlayıp yorumlayabilen bir düşünme tarzına sahip olur.

1.İnsanların düşünme yeteneklerini geliştirir.
2.İnsanların kültür seviyelerini yükseltir.
3.Manevi değerlerin yükselmesini sağlar.
4.İnsanda aile, ülke ve millet sevgisini güçlendirir.
5.Devletler arası ilişkileri düzenler.
6.Tarih insanlığın hafızasıdır. Bu birikimle ilgilenmek, insanın kendisini tanımasını sağlar.
7.Geçmişteki olayları değerlendiren insanlar,  geleceklerine çok daha iyi yön verirler.
8.Tarihini bilen ve ona sahip çıkan biri, inanlığın gelişim sürecinde kendi toplumunun yerini belirler.
9.Olaylara geniş açıdan bakarak, yapıcı, hoşgörülü ve yararlı olmayı öğretir.
10.İnsan, aile, millet ve vatan sevgisinin yanında barış içinde yaşama fikrini güçlendirir.
11.Diğer insan, toplum ya da milletlerle ilişkilerde temel değerlerin oluşmasında katkıda bulunur.

Kuzey Kafkasyalılar, Çerkeslerin Dünyasında Tarihte Bu Ay/Gün
Kuzey Kafkasya ve Kuzey Kafkasyalılar tarihsel ve güncel olarak yaşadıkları süreci kapsayan çalışmada, doğal olarak Kuzey Kafkasya'dan başlayarak günümüze kadar çeşitli önemli olayları, kişileri  zaman sıralamasına uygun şekilde yansız ve objektif olarak sıralarken, Kuzey Kafkasyalıların bu süreçte ilişkide bulunduğu çeşitli devletler ve milletler, bu devletlerle ve milletlerle olan ilişkileri, yaşadıkları önemli olaylar, sorunlar, çözümler ve bu süreçte yer alan önemli kişileri tespit etmek, tanımak, tanıtmaktır. Bu kapsamda temel amaç, "Kuzey Kafkasyalılar, Çerkesler" açısından doğru sonuçlar çıkarmak, ortak tarih ve kültür bilinci oluşturmak, geleceğe dair doğru sonuçlar çıkarmak, periyodik tekrar ve paylaşımlarla güncel tutmaktır.

Günümüzde Kuzey Kafkasya-lıları, Çerkesleri ifade ederken, Çerkes Tavuğu, Haluj, Çerkes Kızları, Şeyh Şamil gibi birkaç resim ve birkaç kelimeden ileriye gitmeyen, ileri gidilmesi de istenmeyen, MÖ 4-5 bin yıllık tarihlerden, bugün dünyanın yaklaşık 40 ülkesine dağıtılan sürgün, soykırım, baskı ve inkar edilme sürecine maruz kalan, (dağıtılmış ülkelerde varlık ve özellikleri ile vazgeçilmez, unutlmaz etkileri, katkıları olan) insanlığa katkıda bulunmuş, pekçok nitelikleri örnek olmuş zengin birikimi, kültürü ve sahiplerini tanımak, tanıtmak, sahip çıkmak, en önemlisi ve dolayısıyla geleceğe dair haklı beklentiler ve umutlar oluşturmaktır.

Başkaca amaçlar ve sonuçlar arayan ve çıkaranların çıkardıkları sonuçlar ve amaçlar, sadece kendilerine ait olacaktır.


Kaynaklar:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tarih
http://eodev.com/gorev/3159243
http://kronoloji.nedir.com/