TÜRK DÜNYASI
 • Türk Dünyası Ana Sayfa
 • Türk Adı
 • Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat
 • Kurtuluş Savaşı Dosyası
 • Osmanlı İmaratorluğu Dosyası
 • Kültür ve Medeniyet Ana Sayfa
 • Sehitliklerimiz * Anıtlarımız
 • Görsel ve Açıklamalı Atatürk Kronolojisi
 • Kurtuluş Savaşı Kronolojisi
 • Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi
 • Genel Türk Tarihi Kronolojisi
 •  

  Türk Dünyası adlı bu bölüm, güncellenmeye devam edecektir ... Bu çalışmada da objektiflik, bilimsellik, geçerlilik, güvenirlik özelliklerine sitenin tamamında olduğu gibi özen gösterilecektir. Dolayısıyla içerik geliştirme ve güncelleme, değiştirilme işlemleri bu kapsamda düşünülmelidir. Ayrıca bu bölümde de, diğer bölümlerde olduğu gibi, hiçbir ideolojik, siyasi vb. düşüncelerin etkisi altında kalmadan düzenlemeye özen gösterilecektir.
  ....: Vizyon 21.Yüzyıl :....

   

  Genel Türk Tarihi Kronolojisi

  Türklerin Tarihi, günümüzdeki Türk Halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce bir Türk dili konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihi. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk tabiri ile anılır. Türkçe konuşan toplulukların tarihi demek daha doğru olabilir.

  Türklerin siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmaları Hun (Hiung-nu'lar veya Şiongnu'lar) hükümdarlığı ile olmuştur.[1][2]. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilik'ten sonra benimsedikleri yabancı dinlerinde çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks- ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).

  Eski Çağ

  M.Ö. 3`ncü yüzyıl ........................................................................

  M.Ö. 2`nci yüzyıl ........................................................................


  M.Ö. 1`nci yüzyıl ............................................................................ 1`nci yüzyıl ........................................................................................

  2`nci yüzyıl ........................................................................................................

     3`ncü yüzyıl

     4`ncü yüzyıl ............................................................................................................


  5`nci yüzyıl .................................................................................. Orta Çağ/Türkler


  6`ncı yüzyıl .....................................................................................  7`nci yüzyıl ....................................................................................................


  Bulgarların bölünmesi:  8`nci yüzyıl....................................................................................................................


  9`ncu yüzyıl...........................................................................................

  10`ncu yüzyıl ......................................................................................
  11`nci yüzyıl ........................................................................


  12`nci yüzyıl .................................................................................................
  13`ncü yüzyıl .............................................................................................


  14`ncü yüzyıl .....................................................................................


  15`nci yüzyıl .......................................................................................


  Yeni Çağ


  16`ncı yüzyıl ............................................................................................... 17`nci yüzyıl ..................................................................................... 18`nci yüzyıl .................................................................................. 19`ncu yüzyıl ...............................................................................

  20`nci yüzyıl ....................................................................................

  21`nci yüzyıl ....................................................................................


  Kaynak .....:
  http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_tarihi